Khóa học Hacker mũ trắng

Khóa học Hacker mũ trắng ATHENA AEH 2019 của trung tâm đào tạo chuyên viên mạng & an ninh mạng quốc tế Athena

Lợi Ích trong khóa học này

 • Giúp học viên tìm hiểu kỹ năng hack website, sever, email, sms, facebook…
 • Biết cách tấn công và phòng thủ hack website, server…
 • Xác định được nguyên nhân, những cách thức của kẻ tấn công xâm nhập dữ liệu hệ thống, mối nguy hiểm thường trực về an ninh máy tính của tổ chức doanh nghiệp.
 • Khai thác lỗ hỏng bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp và gia cố bảo mật.

Nội Dung Khóa Học

 • Giới thiệu sơ đồ tổng quát
 • ThuchanhganIPvacaidatVmwareTools
 • HuongdancaidatchuongtrinhGNS3
 • Huong dan su dung cong cuVIVIMeditortrenLinux
 • Tong Ket Chuong
 • KhainiemthuthapthongtintuInternet
 • ThuchanhFootPrintin
 • Khainiemscanning
 • ThuchanhNmapscanning
 • ThuchanhNmapscriptsscanning
 • ThuchanhsudungNmapscanloihethong.mp4
 • Khainiemenumeration.mp4
 • TongKetChuong3.mp4
 • Tongquansystemhacking.mp4
 • Passwordattrack.mp4
 • AttackPasswordCrush.mp4
 • Thuchanhkhaithacloims08-067.mp4
 • Thuchanhkhaithacloims10-046.mp4
 • Thuchanhkhaithacloims14-067.mp4
 • Tongketchuong.mp4
 • KhainiemTrojanBackdoor.mp4
 • Thuchanhsudungnetcatbackdoor.mp4
 • TrojanMSFVENOM.mp4
 • Thuchanhsudungshellcodeexec.mp4
 • Tongketchuong.mp4
 • Khainiemsniffer.mp4
 • Thuchanhsniffercleartextpassword.mp4
 • ThuchanhsnifferMD5password.mp4
 • SnifferSSLStrip.mp4
 • SnifferbangDHCP.mp4
 • HuongdansudungBurpSuitecoban.mp4
 • ErrorBaseSQLinjection.mp4
 • BlindSQLinjection.mp4
 • ThuchanhXSSReflected.mp4
 • ThuchanhXSSStored.mp4
 • ThuchanhUpload.mp4
 • GioithieutancongmangWIFI.mp4
 • Cacmodecuawifi.mp4
 • Thuchanhtancongwifidangwepkeyvawpakey.mp4
 • ThietlapwebserverIISMSSQLASP.NET.mp4
 • Thuchanhmahoanoidungemail.mp4
 • ThuchanhFirewall.mp4
 • ThuchanhBypassRulechophepICMP.mp4
 • ThuchanhSSHPortForwarding.mp4
 • ThuchanhByPassFirewallbangStunnel.mp4
 • ThuchanhSSHHoneyPot.mp4

0/BÌNH LUẬN

BẠN ĐANG CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt plugin Adblock trong trình duyệt và phần mềm diệt virus (nếu có) sau đó nhấn vào

Disable Adblock & Reload

để tiếp tục hỗ trợ trang web đang phát triển này