Tự động thêm hashtag khi chia sẻ bài viết blogspot lên Facebook


Cách thêm hashtag tự động khi chia sẻ bài viết lên Facebook bằng cách thêm tham số hashtag vào đường link chia sẻ sử dụng bộ lọc label bài viết trong blogspot

Với việc thêm tự động thêm hashtag khi chia sẻ bài viết blogspot lên Facebook không đòi hỏi plugin sdk, id ứng dụng Facebook hay thẻ meta chia sẻ gì cả, cách tạo hashtag tương đối đơn giản chỉ cần thêm tham số hashtag vào liên kết chia sẻ là xong.

Vấn đề nằm ở chỗ bạn sẽ thêm hashtag như thế nào? Sẽ dùng hashtag gì? Và mỗi bài viết bạn sẽ phân loại chúng vào loại hashtag nào?

Liên kết chia sẻ Facebook có định dạng như sau:
https://www.facebook.com/sharer.php?u=URL
Hoặc nếu dùng id ứng dụng để hiển thị tên ứng dụng:
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=ID&href=URL
Để thêm hashtag tự động bạn chỉ cần thêm như sau:
https://www.facebook.com/sharer.php?u=URL&hashtag=%23keyword
Hoặc nếu dùng id ứng dụng:
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=ID&href=URL&hashtag=%23keyword
Để tạo hashtag cho bài viết cách đơn giản nhất là dùng label bài viết nhưng phải ở dạng thu gọn không dấu, ví dụ bài viết có label tên "Thủ thuật blogspot" thì hashtag phải là "thuthuatblogspot" cho nên bạn phải dùng bộ lọc label có điều kiện để lọc ra những hashtag cần chia sẻ lên Facebook. Giả sử chúng ta có một liên kết chia sẻ lên Facebook:
<a href='https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.thietkeblogspot.com/2019/05/tong-quan-ve-viet-hoa-label-trong-blogspot.html&amp;hashtag=%23blogspotseo' rel='noopener nofollow' target='_blank' title='Chia sẻ với Facebook'>Chia sẻ với Facebook</a>
Áp dụng bộ lọc label kết hợp thẻ <b:attr>
<a rel='noopener nofollow' target='_blank' expr:title='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'>
 <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels'>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
   <b:if cond='data:label.name == "thu-thuat-blogspot"'>
    <b:attr expr:value='"https://www.facebook.com/sharer.php?u=" + data:post.url.canonical + "&amp;hashtag=%23thuthuatblogspot"' name='href'/>
   <b:elseif cond='data:label.name == "thiet-ke-blogspot"'/>
    <b:attr expr:value='"https://www.facebook.com/sharer.php?u=" + data:post.url.canonical + "&amp;hashtag=%23thietkeblogspot"' name='href'/>
   <b:elseif cond='data:label.name == "tien-ich-blogspot"'/>
    <b:attr expr:value='"https://www.facebook.com/sharer.php?u=" + data:post.url.canonical + "&amp;hashtag=%23tienichblogspot"' name='href'/>
   <b:elseif cond='data:label.name == "blogspot-seo"'/>
    <b:attr expr:value='"https://www.facebook.com/sharer.php?u=" + data:post.url.canonical + "&amp;hashtag=%23blogspotseo"' name='href'/>
   </b:if>
  </b:loop>
 </b:if>
 <b:eval expr:='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'/>
</a>

0/BÌNH LUẬN

BẠN ĐANG CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt plugin Adblock trong trình duyệt và phần mềm diệt virus (nếu có) sau đó nhấn vào

Disable Adblock & Reload

để tiếp tục hỗ trợ trang web đang phát triển này