Tài liệu Giáo trình lập trình PHP (4 modules) – ĐH KHTN

Tài liệu Giáo trình lập trình PHP (4 modules) – ĐH KHTN | Bộ tài liệu học lập trình PHP do Trung tâm Tin Học Khoa học tự nhiên TPHCM biên soạn rất là căn bản để các bạn đang làm quen với PHP có được những kiến thức hữu ích học tập PHP.

Thông tin chung: “Tài liệu Giáo trình lập trình PHP

Tên tài liệu: Tài liệu Giáo trình Lập Trình PHP 4 Modules – TTTH ĐH KHTN HCM
Tác giả: Trung tâm tin học ĐH KHTN
Số lượng PDF: 4
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Format: PDF
Thể loại: Programming/PHP

Mục lục “Tài liệu Giáo trình lập trình PHP”

 • Module 1
  • Bài 1 Tổng quan 2
  • Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở 12
  • Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi 22
  • Bài 4 Sử dụng hàm của PHP 37
  • Bài 5 Xử lý tập tin 44
  • Bài 6 Mảng cơ bản 55
  • Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản 65
  • Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở 81
  • Bài 9 Sử dụng dịch vụ 9
 • Module 2
  • Bài 1 Form và các điều khiển cơ sở 2
  • Bài 2 Javascript căn bản 13
  • Bài 3 Kết hợp PHP và JavaScript 29
  • Bài 4 Lập trình hướng đối tượng nâng cao 37
  • Bài 5 XML 50
  • Bài 6 XML – DOM 65
  • Bài 7 Tích hợp mã PHP 74
  • Bài 8 SESSION – COOKIE 85
  • Bài 9 Hoàn chỉnh website 95
 • Module 3
  • Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL 2
  • Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL – SELECT 24
  • Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu 42
  • Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1 57
  • Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2 69
  • Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web 80
  • Bài 7 PHP Email & Secure Email 88
  • Bài 8 Smarty – Template Engine 1 96
  • Bài 9 Smarty – Template Engine 2 110
  • Bài 10 Xây dựng Web Service 123
 • Module 4
  • Bài 1: Mô hình MVC 2
  • Bài 2 Model 16
  • Bài 3 View 28
  • Bài 4 Controller 35
  • Bài 5 Ajax 1 42
  • Bài 6 Ajax 2 64
  • Bài 7 Jquery 73
  • Bài 8 Giỏ hàng (Shoppping Cart) 87
  • Bài 9 Hoàn chỉnh ứng dụng 97

0/BÌNH LUẬN

BẠN ĐANG CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt plugin Adblock trong trình duyệt và phần mềm diệt virus (nếu có) sau đó nhấn vào

Disable Adblock & Reload

để tiếp tục hỗ trợ trang web đang phát triển này